Skip to content

Afbreukrisico verminderen met efficiënt risicomanagement

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Afbreukrisico houdt in dat er een grote kans is op falen. Binnen finance is er altijd een groot afbreukrisico doordat fouten financiële schade voor de organisatie kunnen opleveren als direct gevolg. Als CFO ben u eindverantwoordelijk voor de afdeling finance binnen uw organisatie. Toch hoeft u niet een continue angst te voelen dat het fout gaat. Afbreukrisico kan worden verminderd wanneer u in controle bent en grip heeft op uw risicomanagement. Hoe vermindert u als CFO het afbreukrisico en blijft u in controle? Deze 4 stappen helpen u op weg.

Efficiënt en effectief risicomanagement

Afbreukrisico kan op verschillende manieren een rol spelen. Wanneer personeel niet goed presteert, wordt afbreukrisico bijvoorbeeld gebruikt om de status van een werknemer te beschrijven. Maar afbreukrisico houdt ook het risico van financiële schade in die een organisatie kan leiden wanneer er fouten worden gemaakt. Doordat de CFO eindverantwoordelijk is voor de afdeling finance binnen een organisatie, is het noodzaak om afbreukrisico binnen finance zoveel mogelijk te verminderen om de organisatie gezond te houden. Een belangrijk gegeven om dit te bereiken is het hanteren van een efficiënt en effectief risicomanagement.

Optimaal risicomanagement

Risicomanagement is een continu proces van het identificeren en beheersen van risico’s om de organisatie daarmee in staat te stellen doelstellingen te kunnen halen. Belangrijk om u als CFO te realiseren, is dat risicomanagement gericht is op het beheersen van risico’s en niet op het elimineren ervan. Een organisatie levert diensten die uitgevoerd worden door personeel, waardoor de organisatie per definitie risico loopt om te falen. Maar door effectief en efficiënt beleid kan het afbreukrisico zoveel mogelijk worden beperkt en verminderd.

Optimaal risicomanagement kan in 4 stappen worden gerealiseerd:

  1. Risico’s gestructureerd inventariseren.

Een compleet beeld van risico’s kan geschept worden door structureel risicoanalyses uit te voeren. Zo worden risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen niet willekeurig geïnventariseerd, maar op structurele wijze.

  1. Risicobewustzijn creëren.

Door over verschillende lagen in de organisatie risico’s inzichtelijk te maken creëer je risicobewustzijn. Door risico’s inzichtelijk te maken reduceer je de kans dat risico’s over het hoofd worden gezien.

  1. Proactief risicomanagement.

Een proactieve houding in risicomanagement zorgt ervoor dat de beheersmaatregelen al duidelijk en bekend zijn, voordat het risico daadwerkelijk is opgetreden. Zo kan er adequaat worden gereageerd op situaties.

  1. Monitoren van de effectiviteit van risicomanagement.

Door de resultaten van risicomanagement te monitoren worden risico’s met regelmaat geïnventariseerd en geanalyseerd. Doordat risico’s hiermee voortdurend onder de aandacht zijn, wordt er eveneens voortdurend aandacht geschonken aan de beheersing ervan.

Effectieve en efficiënte processen

Om het bovenstaande stappenplan effectief en efficiënt uit te voeren is een gecontroleerd managementsysteem van groot belang. Wanneer er gewerkt wordt met systemen waarbij een groot aantal handmatige handelingen komt kijken, is het tegenwoordig nagenoeg onmogelijk om een gedegen en betrouwbare analyse te maken van beschikbare data. Geautomatiseerde processen zorgen voor minder fouten en besparen enorme hoeveelheden aan tijd en energie. Deze geautomatiseerde processen kunnen gerealiseerd worden met bijvoorbeeld een credit management software. Bovendien biedt een software medewerkers de kans om doelgericht te werk te gaan doordat workflows automatisch gegenereerd worden. Dit geautomatiseerde proces zorgt ervoor dat er minder ruimte is om fouten te maken, waardoor het afbreukrisico verminderd wordt.

Ook uw afbreukrisico verminderen?

Wilt u sparren met TKB welke mogelijkheden er zijn om uw afbreukrisico als CFO te verminderen? Vraag dan een (digitaal) adviesgesprek aan of bel ons op 088-9955180. We helpen u graag verder!

TKB magazine

MEER CASES EN KLANTERVARINGEN TERUGLEZEN?

Download ons 30 jaar jubileum magazine.