Skip to content

Wat is cashmanagement?

In deze blog leggen we uit welke drie basisonderwerpen cashmanagement kent en waar dit uit bestaat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een belangrijk element van een financieel gezonde organisatie is cashmanagement. Een financieel gezonde organisatie wordt door iedere financieel professional nagestreefd. Maar hoe draagt cashmanagement hieraan bij en wat is het precies? In deze blog leggen we uit welke drie basisonderwerpen cashmanagement kent en waar dit uit bestaat.

Cashmanagement staat voor de inrichting en het beheer van alle geld-, betalings- en financiële stromen van een organisatie op een wijze dat de aanwezige geldstromen en liquiditeiten optimaal bijdragen aan een financieel positief resultaat voor de organisatie. Het uitgangspunt van cashmanagement is dat zij financiële stromen zo organiseert dat (tijdelijke) tekorten en overschotten renderen. Het wordt ingezet met als doel de geldstromen en rentekosten minimaal te houden en de renteopbrengsten maximaal. Veelal wordt de term ‘financieel logistiek’ ook gebruikt voor cashmanagement.

Basisonderwerpen van cashmanagement

Cashmanagement kent een drietal basisonderwerpen:

  1. Liquiditeitenbeheer: door constant op zoek te gaan naar de meest gunstige mix van condities tussen aantrekken, verschuiven en uitzetten van liquiditeiten zorgt u dat renteopbrengsten en de rente op aanwezige liquiditeiten worden gemaximaliseerd. Dit onderdeel van cashmanagement heeft als doel het rendement op de geldstroom te optimaliseren.
  2. Cashflow beheer: door de verplaatsing van liquide middelen qua omvang en frequentie tot een minimum te beperken, optimaliseert u het rendement op de geldstroom. Daarnaast dient er ook aandacht te zijn om de resterende geldstromen met een zo gering mogelijk liquiditeitsbeslag af te wikkelen en de liquiditeitspositie te optimaliseren.
  3. Saldobeheer: bij cashmanagement wordt er gestreefd naar een nulpositie op een rekening courant. De rekeningkosten van een rekening courant (een rekening waarop men rood kan staan) zijn relatief hoog en de renteopbrengsten zijn relatief laag. Indien u een tekort heeft op een rekening courant, is het voordeliger om een andere financieringsvorm aan te gaan. Bij saldobeheer wordt hier kritisch naar gekeken. In de praktijk is dit erg lastig omdat geld-, betalings – en financiële stromen vol in de operatie zijn waardoor het moeilijk is om dit helemaal strak te regisseren. Een goede credit management software kan bijdragen om hier meer grip op te krijgen.

Lees ook: ‘Credit management software voor optimale interne processen’

Tip om aandacht te blijven houden voor cashmanagement

Dat cashmanagement van belang is voor een financieel gezonde organisatie lijkt vanzelfsprekend. Echter is het van groot belang dat u zorgt dat cashmanagement een continu proces is en aandacht blijft schenken aan uw financiële processen. Indien u een format gebruikt dat constant is, kunt u op een simpele wijze data interpreteren, analyseren en toevoegen. Juist omdat werkzaamheden terugkerend zijn, is dit erg belangrijk. Met behulp van de cashmanagement functie in credit management software TRUST IT zorgt u dat u als organisatie alle gegevens die relevant zijn op het gebied van cashflow weet te ontsluiten en te vertalen naar de toekomst. Dit zorgt dat er een beeld ontstaat van de geldstromen die zich door de organisatie verplaatsen met als doel direct inzichtelijk te hebben wat de impact van deze geldstromen zijn op de liquiditeit.

Meer weten?

Wilt u met TKB sparren hoe u kan zorgen dat er aandacht is voor cashmanagement binnen uw organisatie? Vraag een (digitaal) adviesgesprek aan of bel ons op 088-9955180. We helpen u graag verder!

TKB magazine

MEER CASES EN KLANTERVARINGEN TERUGLEZEN?

Download ons 30 jaar jubileum magazine

Ontdek het met de gratis demo

Zien is geloven. Daarom kunt u TRUST IT gratis en vrijblijvend ontdekken en ervaren. In een online call laten we u zien hoe onze applicatie werkt en geven we u een demo. Nieuwsgierig? Vraag ‘m aan door uw gegevens in te vullen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.