Dit privacy statement ziet op de verwerking van persoonsgegevens door de diverse TKB entiteiten (“TKB”).

Algemeen

TKB gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij realiseren ons dat wij veel, en vaak gevoelige, gegevens verwerken en leven daarom zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na. Dit doen we door samen met onze juridische partner na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 zal gaan gelden. Wij anticiperen nu alvast zo veel mogelijk op deze regelgeving en worden daar straks niet door verrast.

TKB als verwerker

Wanneer wij actief zijn in de hoedanigheid van verwerker van persoonsgegevens bieden wij onze klanten pro-actief een verwerkersovereenkomst aan, waarin wij bijvoorbeeld ingaan op de wetgeving omtrent datalekken. Wij beschikken over een datalekprotocol en monitoren nauwgezet op eventuele inbreuken. In onze verwerkersovereenkomst anticiperen wij nu al volledig op de inwerkingtreding van de AVG.

Beveiliging

Onze IT-beveiliging is daarnaast goed op orde. De technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen zorgen ervoor dat de gegevens die wij onder onze hoede hebben zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij werken onder meer met waar nodig versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Wij verwerken de persoonsgegevens waartoe wij toegang hebben niet voor enig ander doel dan zoals door onze klant is vastgesteld. Daarnaast slaan wij persoonsgegevens niet op buiten de Europese Unie en verlaten de persoonsgegevens de Europese Unie alleen als dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Website www.tkb.nl

TKB respecteert uiteraard ook de privacy van alle bezoekers van onze website en de daarop aangeboden diensten. Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een dienst aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier. Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u om uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag van een passende reactie te kunnen voorzien.

De website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet het gebruik van cookies gelijk met het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die gebruikmakend van de cookies op onze website zijn verzameld, worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Afsluitende opmerking

TKB behoudt zich het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Het huidige privacyreglement is bijgewerkt in december 2017.