Skip to content

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wat houdt deze wetswijziging precies in?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zal wellicht binnen aanzienlijke tijd in werking treden. Maar, wat houdt deze wetswijziging precies in? De Tweede Kamer omschrijft de WHOA als de “Wijziging van de faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord.” We nemen je mee in wat dit inhoudt, welke kritiek er heerst op de WHOA, en welke gevolgen deze wetswijziging mogelijk op u heeft.  

Wat is WHOA?

WHOA, of Wet Homologatie Onderhands Akkoord, geeft bedrijven die in financieel zwaar weer verkeren meer mogelijkheden om een dreigend faillissement te voorkomen. Een bedrijf dat afstevent op een faillissement, kan middels de WHOA de rechter verzoeken om een onderhands akkoord voor sanering en herstructurering tussen het bedrijf enerzijds en haar schuldeisers en aandeelhouders anderzijds goed te keuren (te homologeren). Hierbij is het mogelijk om de betrokken schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen onder te verdelen. De schuldeisers, die redelijkerwijs als gelijkaardig moeten worden aangemerkt, dienen in dezelfde klasse te worden ingedeeld. Voor wat die indeling betreft kunt u denken aan onderscheiden klassen voor concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers, aandeelhouders etc. Als de rechter het voorstel goedkeurt, zijn alle schuldeisers en aandeelhouders – ook zij die daartegen waren (!) –  gebonden aan het akkoord. Hoger beroep is hierbij uitgesloten. In dat opzicht kan men spreken van een dwangakkoord. Zo’n dwangakkoord is al langer geregeld voor particulieren. Met de WHOA wordt dit dus ook mogelijk voor bedrijven.

Uiteraard zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat de rechter het voorstel zal goedkeuren. In de eerste plaats moet het akkoord noodzakelijk zijn en voldoende resultaat opleveren om een faillissement te voorkomen. Daarnaast moet 2/3 deel van ten minste één klasse van betrokken schuldeisers/aandeelhouders het akkoord steunen. In de derde plaats moet het akkoord redelijk zijn. Waar blijkt dat uit? Enerzijds moeten de betrokken partijen met het voorstel beter af zijn dan wanneer de schuldenaar failleert. Anderzijds moeten de herstructureringslasten en waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd, eerlijk verdeeld worden over de klassen van schuldeisers en aandeelhouders.

Kritiek op de WHOA

Noodlijdende bedrijven krijgen met de WHOA dus meer mogelijkheden om een faillissement te voorkomen. Op het eerste gezicht klinkt dit positief. In veel gevallen schieten schuldeisers immers niets op met een failliete klant, en bovendien is een faillissement voor de samenleving een flinke kostenpost. De noodlijdende klant krijgt de mogelijkheid om orde op zaken te stellen, en de schuldeisers en aandeelhouders zijn beter af dan bij een faillissement. Dat lijkt dan ook op een win-win situatie.

Er zijn echter ook kritische signalen over de WHOA te horen. Zoals gezegd kan een weigerende schuldeiser gedwongen worden om akkoord te gaan met het voorstel. De vrees bestaat dat vooral het MKB – de kleinere bedrijven en zelfstandigen – hier de dupe van gaat worden. Grotere bedrijven lopen immers minder risico en zullen eerder geneigd zijn om akkoord te gaan met een voorstel. Kleinere bedrijven worden gemiddeld harder geraakt wanneer zij niet hun volledige vordering betaald krijgen en zullen door de nieuwe wetgeving wellicht steeds achter de feiten blijven aanlopen. De voorwaarde dat het voorstel de schuldeisers tot meer voordeel moet strekken dan te verwachten uit het faillissement, lijkt dit overigens wel tegen te gaan. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, moet uiteraard wel nog blijken.

Wat zijn de gevolgen van de WHOA voor u?

Als de wetswijziging daadwerkelijk is doorgevoerd, kan het zo zijn dat u gebonden wordt aan een voorstel van een noodlijdende klant. Ook als u het daar niet mee eens bent. U zult dan genoegen moeten nemen met een percentage van uw vordering. Dat is pijnlijk, maar daarbij geldt gelukkig wél dat een faillissement van uw klant u minder zou hebben opgeleverd. De andere kant van de medaille is dat ook uw bedrijf in geval van onverhoopt zwaar weer, mogelijk een beroep kan doen op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

Hoe gaat het nu verder?

Op 26 mei jl. is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Als die het wetsvoorstel ook aanvaardt, zal de wetswijziging in werking treden. Men verwacht dat dit al in oktober 2020 het geval zal zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de WHOA of andere juridische aspecten van Creditmanagement? Schroom dan niet om contact op te nemen met het Team Legal van TKB via telefoonnummer 020-6200666. We helpen je graag verder!

TKB magazine

MEER CASES EN KLANTERVARINGEN TERUGLEZEN?

Download ons 30 jaar jubileum magazine

Ontdek het met de gratis demo

Zien is geloven. Daarom kunt u TRUST IT gratis en vrijblijvend ontdekken en ervaren. In een online call laten we u zien hoe onze applicatie werkt en geven we u een demo. Nieuwsgierig? Vraag ‘m aan door uw gegevens in te vullen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.