Ver vooruit in duurzame technologie. Met deze ambitieuze slogan word je welkom geheten op de website van Cofely Nederland N.V. De onderneming biedt baanbrekende en duurzame oplossingen op het gebied van energievoorzieningen.


Inlevingsvermogen als kracht

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s in werk- en leefomgevingen en antwoorden op de vraag naar zuinig energiegebruik zijn uitdagingen die Cofely dagelijks aangaat en waarmaakt. De onderneming doet dit vol optimisme en bouwt met durf, daadkracht en intelligentie aan een betere toekomst.

Een toonaangevende organisatie als Cofely waarbij duurzaamheid, betrokkenheid en innovatie kernwaarden zijn, kan uitsluitend optimaal rendement behalen wanneer zij kiest voor samenwerkingspartners die deze waarden delen. Zo ook bij de keuze voor haar incassopartner. Rini Nijssen van Cofely vertelt hoe de onderneming haar financiële zaken regelt en welke rol Trust Krediet Beheer (TKB) daarin al vele jaren speelt.

Jarenlange ervaring

Rini Nijssen werkt al een groot aantal jaren bij Cofely. Aanvankelijk in de functie van Finance Manager. Deze dynamische onderneming heeft hem door de jaren heen altijd weten te boeien. Op de momenten dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging, werd hem telkens een nieuw intern project aangeboden dat hij niet kon weerstaan. Zo ook in 2006. Zou Nijssen er wat voor voelen om een veelomvattend centraliseringsproces van het credit management van de zeventien vestigingen van Cofely in goede banen te leiden? Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Vanaf 2007 is Nijssen dan ook als Credit Manager verantwoordelijk voor de afdeling Credit Management van Cofely Nederland N.V

Succesvol Shared Service Center

Nijssen vervolgt: ‘Met het Shared Service Center is de financiële administratie van Cofely gecentraliseerd. Wij houden ons onder meer bezig met het debiteurenbeheer, klachtenafhandeling en advies over en ondersteuning bij alle credit managementzaken. Met het Shared Service Center hebben wij ons credit management goed op de kaart gezet binnen Cofely.’ Nijssen is gestart met circa veertien mensen, maar inmiddels zijn er dankzij de inzet van diverse credit managementtools en groei in ervaring bij de medewerkers nog acht personen werkzaam.

 

 Analyse & Advies

Met Trust Krediet Beheer (TKB) werkt Cofely inmiddels vele jaren samen. Het was dan ook een logische stap om in 2006 de credit managementorganisatie te benaderen voor een analyse ten behoeve van de integratie van het Shared Service Center. TKB heeft een rapport opgesteld waarin de knelpunten goed aan het licht kwamen. Ook werden er oplossingen getoond om de achterstanden geleidelijk aan weg te werken. Inmiddels is het Shared Service Center goed op orde. Nijssen heeft de afgelopen periode zijn aandacht succesvol gericht op het verlagen van de DSO: het gemiddeld aantal dagen dat een factuur openstaat. Dat is bij Cofely inmiddels met ruim 17% verbeterd ten aanzien van voorgaande jaren. Nijssen: ‘Een behaalde target waar wij trots op zijn, vooral in tijden van een economische crisis.’

Goed gescoord

Nijssen geeft aan dat het debiteurenbeleid van het Shared Service Center uit een uitgebreid traject bestaat. De beheerders benaderen de debiteuren zowel telefonisch als schriftelijk zeer regelmatig en bij disputen schakelen zij de hulp in van de verantwoordelijke projectleider. Ook is ondersteuning van een interne jurist voorhanden. Nijssen vervolgt: ‘Hebben wij het gevoel dat de zaak op slot zit, dan besteden wij deze uit aan TKB. De organisatie heeft met de kennis en kunde van haar medewerkers al jarenlang aangetoond kwalitatief zeer goed te zijn in haar vakgebied. De organisatie heeft in 2011 wederom bij ons goed gescoord.’

 

Inlevingsvermogen

Nijssen legt uit dat het een totaalpakket is aan positieve punten waarom Cofely zeer tevreden is met TKB: ‘Naast het scoringsaspect, dat uiteraard essentieel is, zijn wij zeer tevreden met de relatie die we hebben met onze vaste contactpersonen. Zij tonen betrokkenheid bij ons bedrijf en weten waar ze het over hebben. Die binding vind ik belangrijk. Maar boven alles zit de kracht van TKB in het inlevingsvermogen. De organisatie denkt niet in ‘zwart-wit’ oplossingen maar heeft een open en flexibele houding. Hierdoor vindt TKB voor ons de meest resultaatgerichte oplossing voor elk probleem. Er is ook altijd ruimte voor dialoog en TKB denkt mee over het gehele proces. TKB is een zeer flexibele, anticiperende en betrouwbare incassopartner!’

Vruchtbare en prettige samenwerking

Over de contactmomenten is Nijssen ook te spreken. Dankzij de online service van TKB kunnen de beheerders van Cofely dagelijks de status quo van alle vorderingen inzien en volgen. Maandelijks ontvangt Cofely een rapportage met een overzicht van de behaalde resultaten. Nijssen geeft aan: ‘Mijn vaste contactpersoon bij TKB zie ik twee maal per jaar voor een uitgebreide evaluatie maar spreek ik daarnaast regelmatig aan de telefoon. Dankzij het veelvuldige en intensieve contact ken ik de organisatie en haar medewerkers zeer goed. De samenwerking is niet alleen vruchtbaar maar ook zeer prettig.’

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel mij terug