Opdracht voor incasso indienen – TKB

Graag zien wij uw nieuwe incasso-opdracht tegemoet. U kunt uw opdracht indienen via incasso@tkb.nl

24 uur

Binnen 24 uur na het uit handen geven van de vordering is uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch in gebreke gesteld. Uiteraard ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging.